آمار بازدید
بازدید امروز : 78
بازدید کل : 29540
کاربران آنلاین : 1
              
اولین همایش تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری
محورهای اصلی کنفرانس :
اقتصاد

مدیریت

حسابداری


چهارمین همایش ملی مدیریت وحسابداری
محورهای اصلی کنفرانس :

محورهای کلی بخش مدیریت

محورهای کلی بخش حسابداری                 
همکاران راهبردی