آمار بازدید
بازدید امروز : 22
بازدید کل : 25888
کاربران آنلاین : 1
              
دومین همایش ایده های نوین درمهندسی برق و کامپیوتر
محورهای اصلی کنفرانس :
مهندسی برق
مهندسی کامپیوتر
مخابراتمهلت ارسال اصل و چکیده مقالات:

 ورودبه سایت


اولین همایش تحقیقات کاربردی درعلوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری
محورهای اصلی کنفرانس :
اقتصاد

مدیریت

حسابداری


چهارمین همایش ملی مدیریت وحسابداری
محورهای اصلی کنفرانس :

محورهای کلی بخش مدیریت

محورهای کلی بخش حسابداری                 
همکاران راهبردی