آمار بازدید
بازدید امروز : 23
بازدید کل : 50914
کاربران آنلاین : 1
              
دومین همایش ملی پژوهشی توسعه وترویج درکشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست ایران

 مهلت ارسال اصل مقالات:

6آذرماه 1396

 مهلت ارسال چکیده مقالات:

6آذر ماه 1396

اعلام نتایج داوری:

یک  هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام و واریز هزینه:

8آذرماه 1396

برگزاری:

9آذرماه 1396

ورودبه سایت


دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

 مهلت ارسال اصل مقالات:

21آذرماه 1396

 مهلت ارسال چکیده مقالات:

21آذر ماه 1396

اعلام نتایج داوری:

یک  هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام و واریز هزینه:

23آذرماه 1396

برگزاری:

25آذرماه 1396


دومین همایش ملی اقتصاد ،مدیریت وحسابداری ایران

 مهلت ارسال اصل مقالات:

23ابان ماه 1396

 مهلت ارسال چکیده مقالات:

23ابان ماه 1396

اعلام نتایج داوری:

یک  هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام و واریز هزینه:

25ابان ماه 1396

برگزاری:

27ابان ماه 1396

 

                 

          
    
   همکاران راهبردی