درباره ما

پايگاه اطلاع رساني همايش گستران از سال 1394با هدف ايجاد بستري مناسب جهت ارائه خدمات مفيد اطلاع رساني به دانشجويان، محققين ، علم آموزان و پژوهشگران ايجاد شده است.
در اين پايگاه سعي شده است اطلاعات برگزاري همايش هاي مختلف با جزئيات كامل بيان گردد تا راهنماي مناسبي براي برگزاركنندگان و شرکت کنندگان باشد. تا با هم انديشي و در اختيار قراردادن اطلاعات علاوه بر جلوگيري از موازي کاري ،زمينه مناسبي براي انتقال تجربيات در سطوح مختلف فراهم گردد.
پايگاه اطلاع رساني همايش گستران تنها وب سايت همايش کشور است که داري مجوز مرکز فناوري اطلاعات ورسانه هاي ديجيتال وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي ،باشماره مجوز1/24906، ثبت :167 و همچنين مجوز نماد الکترونيک از وزارت صنعت معدن تجارت مي باشد.