تماس با ما

آدرس:
کرمان -جیرفت -بلواربعثت کوچه شماره ۲۱ طبقه همکف
شماره تماس:
۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۱-۰۹۱۶۲۷۰۵۵۳۲
۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵
از ساعت ۹ الی ۱۴/ ۱۷ الی ۲۰ به جز روزهای تعطیل
ایمیل:
conf.gostaran@gmail.com

صندوق پستی : ۷۸۶۱۵۹۹۴